ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2018/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.05.2018 - Добри практики и въпроси, свързани с дейностите по промяна на предназначението и учредяването на вещи права в горските територии обсъждаха служители на ИАГ и Агенция по геодезия, картография и кадастър на двудневна работна среща

Служители на Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и Агенция по геодезия, картография и кадастър споделиха опит и добри практики, свързани с дейностите по промени в горските територии на двудневен семинар, проведен на 17 и 18 май 2018 г. в Панагюрище. В работна дискусия бяха разгледани оперативни въпроси и проблеми, засягащи отразяването на данни и официални документи в кадастралните карти и регистри от службите по геодезия, картография и кадастър.

Форумът се проведе във връзка с подписано споразумение между Изпълнителна агенция по горите и Агенция по геодезия, картография и кадастър.

На срещата беше разгледана темата за съвместяването на специализираната горскостопанска карта с кадастралната карта и оптимизиране на възможностите за използването на информация, както и задълженията и отговорностите на двете страни в отразяване в кадастъра на зони на ограничения върху поземлени имоти в горски територии.

Участие в семинара взеха повече от 40 експерти от Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и горските предприятия.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност